Bác sỹ Đặng Thị Huê

 • Job
  Trưởng Trạm y tế
 • Specialized
  Bác sĩ đa khoa
 • Experience
 • Email
 • Quản lý, điều hành hoạt động chung của trạm.
 • Họp giao ban hàng tuần, Công tác đối ngoại
 • Tổ chức điều phối sắp xếp nhân sự và phân công công việc của Trạm
 • Lập kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí hàng năm cho hoạt động y tế của Trạm.
 • Cập nhật các kiến thức chuyên môn từ các kênh thông tin
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình do cấp trên giao 
 • Phản hồi giải đáp, xử lý các ý kiến thắc mắc về chế độ, chính sách liên quan đến Trạm y tế
 • Công tác báo cáo thống kê, lập dự trù mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế bổ sung hàng năm
 •  Tham gia các khoá tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn
 •  Tham gia sơ kết, tổng kết y tế theo quý, năm do Trung tâm YTDP Hà Nội tổ chức, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo.
 •  Tổ chức triển khai kiểm tra vệ sinh toàn trường.
 •  Theo dõi quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của CBVC, Học viên sinh viên toàn trường
 •  Triển khai mua BHYT, BHTT cho sinh viên
 •   Xác nhận giấy chuyển viện lên tuyến trên cho bệnh nhân vượt tuyến.
 •   Xác nhận giấy nghỉ ốm cho sinh viên, cấp lại thẻ, sửa thẻ BHYT, BHTT