TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRẠM Y TẾ

Vị trí và chức năng

Trạm Y tế là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng và nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Ban Giám Hiệu về lĩnh vực Y tế trường học; Quản lý  hồ sơ sức khoẻ của Cán bộ giảng viên và sinh viên chính quy; Chăm sóc sức khoẻ ban đầu, sơ cấp cứu khám chữa bệnh; Phòng chống dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi trường Đại học Y tế Công Cộng.

Nhiệm vụ  

1. Công tác quản lý hồ sơ, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh:

  • Lập, phân loại, quản lý hồ sơ sức khoẻ  sinh viên chính quy và cán bộ viên chức.
  • Thực hiện việc mua và cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho Sinh viên chính quy theo qui định -  Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường.
  • Tổ chức khám chữa bệnh ban đầu cho cán bộ, sinh viên, giải quyết điều trị kịp thời ngoại trú hoặc giới thiệu lên tuyến trên theo qui định của ngành Y tế;

Xem tiếp